INDKADELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAB:

Torsdag den 22. februar 2018, kl. 17:30

"Kulturhuset", Harmonien

Se dagsorden og vedtægtsændring ved klik på titel.