Love, regler og vedtægter

Lovgivning

Alle almene boligorganisationer er omfattet af en fælles lovgivning, der nøje fastlægger rammerne for, hvordan de kan drive virksomhed. En samlet oversigt over love, bekendtgørelser og vejledninger for den almene sektor findes på:

Social- og Integrationsministeriets hjemmeside - sm.dk og på retsinfo.dk.

Her er et udpluk af de vigtigste:


Love:
Almene boligorganisationer er underlagt en lang række lovkrav, som er beskrevet i Lov om almene boliger (Almenboligloven) og i Lov om leje af almene boliger (Almenlejeloven).

--> Lov om almene boliger (Almenboligloven)
--> Lov om leje af almene boliger (Almenlejeloven)

Bekendtgørelser:
Boligloven er præciseret i en række bekendtgørelser, som er udarbejdet af det ministerium, som den almene sektor er underlagt, men også andre myndigheder, f.eks. Landsbyggefonden, kan med hjemmel i loven, udforme regler, som boligorganisationerne skal følge.

--> Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger
--> Bekendtgørelse om drift af almene boliger
--> Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger

Vejledninger
Både love og bekendtgørelser er ofte kompliceret læsning for almindelige mennesker. Derfor udgiver ministeriet en række vejledninger. Vejledninger er en let forståelig indføring i reglerne. En vejledning, det er godt at kende, er: "Vejledning om Drift af almene boliger", som benyttes af både afdelingsbestyrelser og administrativt personale.

-->Vejledning om drift af almene boliger m.v.
-->Tillæg til vejledning om drift af almene boliger m.v.

Vedtægter:
Boligorganisations forretningsorden (vedtægterne) er udarbejdet efter de "normalvedtægter" som er omtalt under afsnittet "Bekendtgørelser" herover:

--> Boligorganisationens vedtægter

Regler:
Boligorganisationen har udarbejdet et sæt husordens- og vedligeholdelses regler, som er gældende for alle boligorganisationens afdelinger. Reglerne er udfærdiget med udgangspunkt i de love, der er gældende for området og beskrevet herover.

Ud over de generelle husordensregler, kan de enkelte afdelinger udarbejde egne husordensregler, som et supplement til de generelle husordensregler. I afdelingernes husordensregler, kan der bl.a. være regler for husdyrhold, trappevask, brug af grill, osv..

--> HAB's generelle husordensregler og vedligeholdelsesreglement

Diverse INFO:

Yderligere informationer om lejeforhold m.m. kan hentes her:

--> Fremleje og boligbytte