Medlemsskab

HAB er en boligforening, og som medlem anses alle vore lejere og dem som er opnoteret på vores ventelister. Det er gratis at være medlem, men man skal betale jvnf. nedenstående for at være på venteliste.

Når du melder dig ind, kan du vælge at være enten aktiv boligsøgende eller være i BERO.

På den almindelige venteliste (BERO) optjener du anciennitet. Ved indmeldelse opnoteres du på denne liste og anciennitet regnes fra den dato hvor din indbetaling er blevet registreret. Du opkræves årligt et ajourføringsgebyr. Ophører du med betaling af dette ajourføringsbegyr, slettes du af listen og din anciennitet 0-stilles.

Ønsker du at søge en bolig opnoteres du også på "AKTIV"-listen. Dette koster yderligere 100,00 kr ved opnoteringen.

Ved den årlige fornyelse (ajourføring) opkræves et beløb svarende til din aktuelle status på ajourføringstidspunktet.
BERO = 100,- kr. AKTIV = 200,- kr

Opnotering / Ajourføring på venteliste koster:

Alm. venteliste (bero)

100,00 kr.

Aktiv boligsøgende

+100,00 kr.

 

 

 

Det er medlemmerne, der bestemmer i en boligforening. Som medlem har du gennem beboerdemokratiet mulighed for at være med til at påvirke, hvordan netop din bolig eller dit lokalområde skal udvikle sig.

Hver afdeling har en afdelingsbestyrelse, som arbejder aktivt sammen med administrationen om at gøre rammerne bedst muligt.

HAB's øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor medlemmerne vælger en organisationsbestyrelse. Som beboer kan du stille op til både afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelsen.

Ønsker du indmeldelse og opnotering til ungdomsbolig, skal du henvende dig til boligkontoret, da dette skal behandles manuelt.

Systemet kan desværre for nuværende ikke håndtere udenlandske postnumre.

Er du bosiddende i udlandet bedes du derfor kontakte boligforeningen direkte i vores åbningstid eller via mail og vi vil så kunne oprette et medlemsskab manuelt.

Are you a' citizens resident outside Denmark, you'll need to contact us directly, via mail or phone to get registered as a' member.

 

Du kan melde dig ind i foreningen her.