Vore afdelinger

HAB har 52 bolig-afdelinger, fordelt over 17 afdelinger med tæt/lav byggeri (rækkehuse), 25 afdelinger med etageboliger og 2 afdelinger med ungdomsboliger, samt 8 afdelinger med ældreboliger / plejecentre / anden institution.

Disse afdelinger er organiseret i 2 Driftsområder som vi kalder Område Nord og Område Syd. Hvert driftsområde består af flere afdelingsgrupper. Hvilke afdelinger, der hører til hvilket område, samt en beskrivelse af grupperne og afdelingerne kan ses ved at klikke på menupunktet AFDELINGER på menubåndet herover.

De under afdelingerne viste planskitser er kun vejledende og kan være afvigende i forhold til den enkelte lejligheds indretning. Det er derfor vigtigt, at du baserer et evt. valg af bolig på en konkret besigtigelse af boligen.

Boligforeningen påtager sig intet ansvar for valg baseret på planskitser.

BEMÆRK: Du kan følge etableringen af vores nye afdeling 70, beliggende Præstevænget i Vejen, ved at klikke her --> AFD. 70

Rækkehuse / Tæt lav

Etagebyggeri

Ungdomsboliger

Afd. 1 - Vendekobbel (H/K+H/K)3

Afd. 5 - Sydhavnsvej

Afd. 34 - Christen Kolds Vej (K)1
Afd. 2 - Møllevænget (H+K)3

Afd. 6 - Fjordagerring

Afd. 42 - Sct. Severingade (K)1
Afd. 3 - Fjordagerring (H / K)

Afd. 13 - Lembckesvej /
Hjort Lorenzensvej

Afd. 56 - Idræts Akademiet
Afd. 8 - Fjordagerring (H / K) Afd. 14 - Lembckesvej

Afd. 10 - Fjordagerring (H / K)

Afd. 15 - Thrigesvej * (K)1 Ældreboliger, behandlingsinstitu-
tioner og plejecentre
Afd. 11 - Fjordagerring (H / K) Afd. 16 - Dalgade (K)1 Afd. 27.II - Kildebakken (EB)
Afd. 17 - Thrigesvej Afd. 18 - Hjortebrovej (K) Afd. 39 - Lillegården (RH)
Afd. 21 - Kløvervej Afd. 19 - Hjortebrovej Afd. 45 - Øsby Plejecenter (EB & RH)
(H / K)
Afd. 22 - Råkærvej Afd. 20 - Kløvervej Afd. 47 - Bøndergårdene /
Stifinderen (EB)
Afd. 24 - Varbergvej 2-70 (H / K) Afd. 23 - Kløvervej Afd. 48 - Ottanggårdvej (RH)
Afd. 25 - Viekær (H / K)

Afd. 63 - Humletoften (EB & RH)

Afd. 30 - Øsby / Hejsager * (H / K)4 Afd. 24 - Varbergvej 93-103 Afd. 64 - Rådmandsvej 1-8 (EB) (H)5
Afd. 31 - Jacob Knudsensvej * Afd. 26 - Varbergvej Afd. 66 - Rådmandsvej 22-24 (EB)
Afd. 35 - Kalmargårdparken * (H/K+H/K)3 Afd. 27 - Varbergvej Afd. 67 - Kildebakken

Afd. 37 - Lyøvej / 
Lindøvej* (H / K)

Afd. 29 - Varbergvej EB = Etagebyggeri
Afd. 38 - Birkelund * Afd. 32 - Bøndergårdene * (H)2 RH = Rækkehuse
Afd. 51 - Remisen Afd. 33 - St. Klingbjerg * (H / K)
Afd. 40 - Gåskærgade

* = egnede for gangbesværede /
handicappede

Afd. 41 - Sønderbro H = 1 Hund tilladt
Afd. 44 - Lindedal K = 1 Kat tilladt
Afd. 55 - Strandhusene H+K = Hund og Kat tilladt
Afd. 61 - Aabenraavej 58-80 *
(H / K) 
H / K = Hund eller Kat
Afd. 62 - Aabenraavej 82-90
Højhuset
(H / K)

Afd. 70 - Vejen.
Afdelingen kan pt. ikke ønskes fra hjemmesiden.

1) Kun indekat
2) Max 35 cm. skulderhøjde
3) Max. 2 husdyr
4) Max 40 cm. skulderhøjde
5) Gælder kun særlige udvalgte boliger